Boerderijklassen

Vanaf het schooljaar 2005-2006 wordt met groot enthousiasme een nieuw initiatief opgestart, dat de goedkeuring draagt van schoolraad, schoolbestuur en ouders : boerderijklassen. Gedurende 3 dagen (twee overnachtingen) beleven het kinderen van het 2e leerjaar het leven en werken op en rond de paardenmanège van het Bloso-centrum De Rhille in Woumen bij Diksmuide. Het accent ligt niet alleen op paarden maar op het boerderijleven in het algemeen. Er zijn dan ook meerdere bezoeken gepland aan boerderijen waar kinderen het melken van de koeien meemaken, de gewassen op de velden observeren of een kuikentje uit het ei zien kruipen bij het een bezoek aan het kakelende kippenmuseum. Deze boerderijklassen vervangen de vroegere sportklassen in het 2e leerjaar, alsook de traditionele schoolreis vervalt hiermee. Op een afzonderlijke infoavond voor de ouders worden alle nuttige gegevens over opzet, programma, verwerking in de klas, verblijfsaccommodatie, verplaatsing en bege­leiding meegedeeld. Bij wijze van evaluatie gaat achteraf ook een fotopresentatie door waarop de leukste herinne­rin­gen, de mooiste momenten, de boeiendste activiteiten nog eens opgeroepen worden.