Formele inspraak op school

De school kent een sterke traditie als het gaat om openheid aan informatie en inspraak inzake het schoolbeleid. De schoolraad die elke 4 jaar opnieuw verkozen wordt, bestaat uit een 3 personeelsleden, 3 ouders, 3 mensen uit de plaatselijke gemeenschap + de voorzitter en de directeur. In de schoolraad situeert zich formeel de beleidsinspraak. De inspraak bestaat uit informatie-, overleg- en adviesbevoegdheid. Voor de school overgaat tot het nemen van beslissingen die voor iedereen hun invloed zullen hebben, worden de betreffende zaken altijd eerst in de schoolraad grondig besproken. Deze gesprekken zien wij als een beleidsvoorbereiding. de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid berust bij het schoolbestuur en de directie.

Volgende personen zetelen in de schoolraad met een mandaat tot april 2025 :

voor de leerkrachten :

  1. mevr. An Verbeke
  2. mevr. Ina Breemeersch

voor de ouders :

  1. mevr. Lieve Duthoo
  2. mr. Ward Bruyneel
  3. mr. Dimitri Deflo

voor de plaatselijke gemeenschap

  1. mr. Francis Blomme
  2. mr. Jan Derudder
  3. mr. Geert De Paepe

de voorzitter is de mevr. Nadine D’Hondt