Onderwijsaanbod

Onze school is een basisschool die Nederlands onderwijs biedt aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Van zodra een kind 2,5 jaar is, kan het ingeschreven worden en starten in het kleuteronderwijs. Om niet dagelijks nieuwe kinderen in de bestaande klassen te laten starten, heeft de overheid gekozen voor instapdagen ( telkens na een vakantie) : 1 september, na de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. Ook 1 februari en de eerste lesdag na O.L.H. - Hemelvaart gelden als een instapdag. In het jaar waarin het kind 6 jaar wordt, start het normaliter in het eerste leerjaar. De kinderen kunnen bij ons school lopen tot en met het zesde leerjaar. Op onze school is tevens een zorgcoördinator werkzaam die wordt ingeschakeld voor leerlingen met problemen.