Voor- en naschoolse opvangDe school organiseert elke schooldag voor- en nachoolse opvang.

  • n de morgen wordt de voorschoolse opvang geleid door mevr. Saskia Vermote. U kunt haar voor afspraken en regelingen bereiken op het nr : 0473957419;
  • Na de lessen, vanaf 16.00 uur en de vrijdag vanaf 15.00 uur, en op woensdag wordt de naschoolse opvang voor dezelfde periode verzorgd door mevr. Saskia Vermote en mevr. Liesbeth Wylin 0479848586 voor de kleuters en mevr. Martine Horré 0496048551 voor het 1e en 2e leerjaar.

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 08.00 uur. Kinderen die zich voor 08.00 uur op school aanmelden moeten zich melden in de opvang. Er wordt niet toegestaan dat kinderen nog 5 of 10 minuten aan de poort staan wachten en dit uit veiligheidsoverwegingen.
Kinderen die 15 minuten na het einde van de lestijd nog niet werden opgehaald, worden automatisch toevertrouwd aan de voor- en naschoolse opvang.

Uurregeling

voorschoolse opvang Elke schooldag van 07.00-08.00 uur;
op afroep vanaf 06.30 uur
naschoolse opvang Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag tot 18.30 uur; op woensdag tot 16.00 uur.