Het CLB IzegemIn een CLB werken artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten, verpleegkundigen en administratieve krachten. Die verschillende vakmensen werken samen in een team om de school en de ouders te helpen bij het begeleiden van de kinderen of jongeren.


Wat doet een CLB ?

Het CLB helpt leerlingen, ouders en scholen op de volgende domeinen :

het ontwikkelen, leren en studeren

de schoolloopbaan: d.w.z. de keuzemomenten

de preventieve gezondheidszorg

de sociaal-emotionele begeleiding


Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen.

Zo kan het zijn dat u zich zorgen maakt om uw kleuter die erg angstig is om naar school te gaan, of er is bezorgdheid om de steeds maar dalende schoolresultaten van uw dochter, of uw zoon wil dolgraag gaan werken in plaats van verder school te lopen, of u maakt zich zorgen over uw tiener die plots niets meer vertelt thuis en geen vrienden meer heeft…. Ook wanneer uw kind zienderogen vermagert, of lijdt onder pesterijen, of wanneer u nood hebt aan wat ondersteuning bij de opvoeding, kunt u als ouders op het even welk moment beroep doen op het CLB voor informatie, advies of begeleiding.

Eens de school, de ouders of de leerling een vraag gesteld hebben aan het CLB, wordt in een eerste gesprek geprobeerd de juiste inhoud van de bezorgdheid te beluisteren.

Soms kan de gevraagde informatie onmiddellijk gegeven worden. Indien nodig volgt na het eerste gesprek nog verder onderzoek, verdere begeleiding of doorverwijzing naar andere instanties.


Wat is eigen aan de CLB-begeleiding ?

De begeleiding waarvoor een CLB instaat vertoont een aantal typische kenmerken:

De werking is grotendeels vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen; daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen; zo is er ook een CLB-medewerker aanwezig op de klasbesprekingen op school;er zijn onderdelen van de CLB-begeleiding die verplicht zijn: bij spijbelgedrag en bij sommige medische onderzoeken en inentingen;het centrum begeleidt in de eerste plaats de leerlingen die leerbedreigd zijn of bij wie de ontwikkeling niet zonder problemen verloopt.

De begeleiding is multidisciplinair, want verschillende vakmensen werken samen aan een oplossing in teamverband; de geheimhouding van vertrouwelijke gegevens wordt gegarandeerd; dit waarborgt een onafhankelijke werking van het CLB-personeel tegenover scholen en andere instellingen.

Wanneer contact opnemen met het CLB ?

Als ouders zich zorgen maken over eender wat betreffende de ontwikkeling van hun kind of over de relatie met hun kind, dan kunnen ze altijd contact opnemen met het CLB. Zo kan voorkomen worden dat de problemen groter worden. Wanneer een school vraagt om een leerling te begeleiden doet het CLB een begeleidingsvoorstel. Het CLB zelf zet de begeleiding slechts voort met de toestemming van de ouders (voor een leerling jonger dan 14 jaar) óf van de leerling zelf (vanaf 14 jaar). Iedereen kan contact opnemen met het CLB door telefonisch een afspraak te maken of door gewoon even langs te lopen.

De juiste openingsuren van het CLB zijn : van ma tot vrij :8.30-12 uur en 13-17 uur


Medische onderzoeken :

In het kader van de verplichte begeleiding maken school en CLB jaarlijks afspraken over de medische onderzoeken:

de algemene consulten (2de kleuter en 5de leerjaar) in het centrum;

de gerichte consulten (1ste kleuter, 1ste en 3de leerjaar) in de school;

de profylactische maatregelen die de verspreiding van besmettelijke ziekten moeten voorkomen.

Het CLB-dossier :


De school waar uw kind is ingeschreven behoort tot het werkgebied van het vrij CLB Izegem. Het besluit van de Vlaamse regering van 08.06.2001 bepaalt dat, als een leerling zich in een nieuwe school inschrijft of verandert van school, het begeleidend CLB van de vroegere school verplicht is het volledige dossier van de betreffende leerling over te maken naar het nieuwe CLB. Het dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens, die op het centrum aanwezig zijn rond die bepaalde leerling. Indien u niet akkoord gaat met de overdracht van de CLB-dossiergegevens naar het nieuwe CLB, kunt u daartegen verzet aantekenen. Voor een leerling jonger dan 14 jaar dient dit door de ouders te gebeuren. Hiertoe dient u binnen de maand (na inschrijving in de nieuwe school) contact op te nemen met de directie van het vorige CLB. In dat geval zal het vroegere CLB enkel de wettelijk verplicht over te dragen gegevens bezorgen aan het nieuwe CLB (medische gegevens en gegevens m.b.t. de leerplichtcontrole), samen met een kopie van het weigeringsformulier. Indien u binnen de maand niet reageert, betekent dit dat u akkoord gaat met de overdracht van het integrale CLB-dossier naar het vrij CLB Izegem. CLB-dossiergegevens worden tot 10 jaar na het laatste contact op het CLB bewaard.


Personeel :

Het team dat momenteel onze school begeleidt:

arts: Viviane Plasschaert

verpleegkundige: Ellen Decockere

maatschappelijk werk: Sofie Delcour

pedagoge : Mabel Ceenaeme

Mabel Ceenaeme is tevens de contactpersoon voor onze school.

Meer info over het CLB van izegem : klik
hier.