Onze school

Wij zijn een basisschool met een kleuter- en een lagere afdeling.
Als gesubsidieerde school ontvangen wij jaarlijks werkingstoelagen van het departement onderwijs.
Als vrije school zijn wij opgenomen in het geheel van het katholiek onderwijs.
De school werd in 1852 gesticht door de congregatie van de zusters van de h. vincentius a paulo (kloostergemeenschap van anzegem).
Oorspronkelijk was er een kleuterafdeling met een lagere school voor meisjes.
In 1976 ontstond de gemengde basisschool door samensmelting met de gemeentelijke jongensschool. De school telt altijd om en bij de 400 kinderen.