Welkom ouders !

De inbreng van de ouders in het schoolgebeuren is een belangrijk gegeven !

Veel leesplezier op de pagina’s van het Oudercomité St.-Vincentiusschool Kachtem.