Het bestuur van het Oudercomité

Het bestuur van het Oudercomité bestaat uit 5 mensen. Zij zorgen voor de coördinatie en de organisatie binnen het oudercomité. Om de 2 jaar wordt een nieuw bestuur verkozen. alle leden uiten dan hun stem; daarna wordt ofwel het mandaat van het huidig bestuur verlengd of wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd. Samen met de leden worden activiteiten opgezet en worden werkgroepjes opgericht, die dan voor de goeie uitwerking van de activiteit zorgen.

Het huidig bestuur bestaat uit volgende personen :

- An-Sofie Demulder: voorzitter

- Joost Boeve : ondervoorzitter

- Isabelle Vandeweghe : penningmeester

- Michaël Deconinck : secretaris

- Valerie Van Neste : PR/communicatie en webmaster

Steeds tot uw dienst voor alle inlichtingen. U kan met ons contact opnemen via Smartschool.