Het bestuur van het Oudercomité

Het bestuur van het Oudercomité bestaat uit 5 mensen. Zij zorgen voor de coördinatie en de organisatie binnen het oudercomité. Om de 2 jaar wordt een nieuw bestuur verkozen. alle leden uiten dan hun stem; daarna wordt ofwel het mandaat van het huidig bestuur verlengd of wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd. Samen met de leden worden activiteiten opgezet en worden werkgroepjes opgericht, die dan voor de goeie uitwerking van de activiteit zorgen.

Het huidig bestuur bestaat uit volgende personen :

- Joost Boeve : voorzitter

- Lobke Debeuf : ondervoorzitter

- Isabelle Vandeghinste : penningmeester

- Koen Huyzentruyt : secretaris

- Isabelle Vandeweghe : PR/communicatie en webmaster

Steeds tot uw dienst voor alle inlichtingen. U kan met ons contact opnemen via Smartschool.

Openingsuren secretariaat 

Ons secretariaat is elke schooldag open van 8 tot 12u en van 13 to 16u met uitzondering van de woensdag van 8 tot 12u.

In de kijker 

leven eerste leerjaar

bekijk dit foto-album