Activiteit : Eerste schooldag = de ’graag traag’-actie

Naast het traditionele kopje koffie, aangeboden door het Oudercomité, wilden we ons ook ten volle engageren in het project ’Graag traag’ waarbij een aantal ’Veilige Victors’ worden uitgezet aan de school door Beweging.net. Het is belangrijk om op de eerste schooldag zoveel mogelijk ouders te sensibiliseren om de snelheid aan te passen in de directe schoolomgeving. Onze Victors zullen u daar zeker het ganse schooljaar op wijzen. Wees een dame/heer in het verkeer en pas uw snelheid aan wanneer u onze school nadert; het zal niet op de éne luttele seconde komen.

Onze kinderen danken u op voorhand.


Openingsuren secretariaat 

Ons secretariaat is elke schooldag open van 8 tot 12u en van 13 to 16u met uitzondering van de woensdag van 8 tot 12u.

In de kijker