Voorstelling Oudercomité

De inbreng van de ouders in het schoolgebeuren is een belangrijk gegeven !

Het Oudercomité is het bestuur van de oudervereniging binnen de Sint-Vincentiusschool in Kachtem. Alle ouders maken automatisch deel uit van de oudervereniging, zolang zij kinderen op onze school hebben. Het Oudercomité vormt de brug tussen de leerlingen, de ouders, de leerkrachten en de directie.

Het Oudercomité handelt steeds in het belang van de kinderen en van de school. eigen belang komt niet voor, integendeel ! We werken in een goede verstandhouding met de school en de leerkrachten en helpen mee waar we kunnen. We doen dit om van ’onze school’ een aangename werkplek voor onze kinderen, de leerkrachten, de directie en uiteraard ook voor de ouders te maken.

Gezien het belang van onze inbreng is het Oudercomité vertegenwoordigd in een aantal raden en instanties, zoals het V.C.O.V. ( Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen ), de schoolraad, het schoolbestuur en het bouwcomité.

Het Oudercomité zelf probeert via de organisatie van een aantal jaarlijkse activiteiten geld in het laatje te verzamelen, zodat wij op onze beurt een steentje bijdragen tot de materiële en kwalitatieve uitbouw van de school. Hier volgt een kleine opsomming van een aantal realisaties : aankoop van een reuzenzandbak, een nieuwe muziekinstallatie en een houten trein op de kleuterspeelplaats, financiële steun bij bos- en boerderijklas, bij de aankoop van een nieuwe schoolbus en bij de herinrichting van nieuwe lokalen, …

Het Oudercomité is dus veel meer dan alleen maar een feestcomité. We staan graag ten dienste van alle ouders en willen u zoveel mogelijk betrekken bij de werking van de oudervereniging. Iedere vraag of suggestie is dan ook van harte welkom in het belang van alle kinderen, de school en de volledige entourage.

Een voorstelling van de leden en het bestuur vindt u op de volgende pagina’s ( zie navigatie links ). Daarnaast vindt u ook een verslaggeving van onze activiteiten en uiteraard heel veel sfeerfoto’s.

Veel leesplezier.

Joost Boeve

Voorzitter Oudercomité

Openingsuren secretariaat 

Ons secretariaat is elke schooldag open van 8 tot 12u en van 13 to 16u met uitzondering van de woensdag van 8 tot 12u.

In de kijker 

leven eerste leerjaar

bekijk dit foto-album